Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast door een overschrijdend debiet

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Het debiet binnen watergangen, bufferbekkens, overstortbekkens en riolen wordt niet begrensd, dit zorgt op den duur bij hevige neerslag voor waterproblemen.

Oplossing

ESEP wervelventiel

Het ESEP wervelventiel is een debietbegrenzer waarmee het maximale afvoerdebiet binnen watergangen, bufferbekkens, overstortbekkens en riolen niet kan worden overschreden. Het ventiel zorgt dat het water bij een hoog debiet zich omvormt tot een werveling die een remmende werking heeft. Hierdoor wordt een vooraf vastgestelde maximale lozing bereikt, waardoor de overlast benedenstrooms en riooloverstorten uit het gemengde stelsel op het oppervlakte water worden verminderd.

realisatie wervel ventiel en de drie verschillende soorten ventielen

Voordelen

 • Minimaal onderhoud door de corrosievrije constructie.
 • Geen gebruik van bewegende onderdelen.
 • Geen energieverbruik omdat door de vormgeving vanzelf een werveling onstaat.
 • Snel en gemakkelijk te plaatsen.
 • Weinig kans op verstopping doordat de fysieke doorstroomopening niet wordt verkleind.
 • Nauwkeurig maximaal debiet.
 • Beter behoud van de waterkwaliteit in sloten door een vermindering van riool overstorten.

Kenmerken

 1. Thema Waterkwantiteit
 2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
 3. Omgevingstype Stedelijk gebied
 4. Watertype Afvalwater, Oppervlaktewater