Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Het rioleringsstelsel is niet berekend op grote hoeveelheden neerslag in korte tijd. Dit veroorzaakt overlast in stedelijk gebied.

Oplossing

Hemelwater Afkoppel (HA) steen

Het hemelwater van daken wordt middels de HA steen afgekoppeld van het rioolstelsel, waardoor het (bovengronds) kan worden geinfiltreerd in de tuin of afgevoerd naar een infiltratievoorziening.

Hemelwaterafvoer steen HA Steen verbeterd hemelwaterinfiltratie, afkoppelen, vermindert hemelwateroverlast

Voordelen

  • Voorkomt opspatten tegen de gevel
  • Voorkomt uitspoelen van het straatwerk
  • Door het afgeschuinde ontwerp minder kans op struikelen voetgangers
  • Zelf aan te brengen door particulieren
  • Voorkomt schade aan hemelwaterafvoer

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater
  5. Project periode 0-3 maanden