Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

In de Polder Blokhoven wordt wateroverlast ervaren in het gebied. In de toekomst zullen er vaker en heviger buien vallen waardoor deze overlast groter wordt. 

Oplossing

Inundatieveld Polder Blokhoven

In de Polder Blokhoven is een inundatieveld van 5 ha aangelegd, dat bij piekbuien wordt ingezet als waterberging om wateroverlast te voorkomen. Daarnaast is met het inundatieveld het gebied klimaatbestendig gemaakt.

Voordelen

  • Het inundatieveld geeft invulling aan de doelen voor wateroverlast, ecologie, waterkwaliteit, cultuurhistorie, recreatie en educatie.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwantiteit
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Agrarisch gebied
  4. Watertype Hemelwater, Oppervlaktewater
  5. Project periode 4-7 jaar

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017