Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Door een hoge parkeerdruk in de wijk werd er geparkeerd in een wadi waardoor er verslemping optrad.

Oplossing

Halfverharding

Halfverharding kan worden gebruikt als parkeerplaats maar ook om meer infiltratiecapaciteit te creëeren. In dit geval is het toegepast om verslemping van de wadi tegen te gaan doordat er verkeerd gebruik van werd gemaakt.

Halfverharding verbeteren infiltratie watervasthouden tegen hemelwateroverlast

Voordelen

  • Goedkoop.
  • Onderhoud is eenvoudig.
  • Duurzaam door dubbel ruimtegebruik en groen aanzicht.

Klimaatadaptatiedoelen

  1. (Hemel)wateroverlast beperken Ja
  2. Hittestress beperken Ja

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater