Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Hemelwateroverlast

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Door de toename van de hoeveelheid en de intensiteit van regenbuien worden riolen overbelast.

Oplossing

Bufferblock

De Bufferblock is een betonnen waterbergende voorziening voor het stedelijk gebied die ervoor zorgt dat de piekbelasting tijdens een regenbui, niet direct in het rioolsysteem terechtkomt maar tijdelijk wordt geborgen of geïnfiltreerd. De Bufferblocks kunnen worden geplaatst onder waterdoorlatende wegverharding of een dichte verharding als ze direct op straatkolken worden aangesloten. De Bufferblocks hebben een capaciteit van 266 L/m2 bij een enkele laag en 532 L/m² bij een dubbele laag. Door de grote draagkracht kunnen de blokken dicht onder het maaiveld worden geplaatst waardoor deze ook bij hoge grondwaterstanden functioneren.

Voordelen

  • De Bufferblock is sterk genoeg om direct onder de verharding zwaar belast te worden.
  • Inspecteer- en reinigbaar met reguliere apparatuur.
  • Makkelijk en snel te plaatsen.
  • Veel waterberging met een beperkte aanleg diepte.
  • Flexibel in ontwerp door modulariteit.

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017