Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Door de toename van de hoeveelheid en de intensiteit van regenbuien worden riolen overbelast.

Oplossing

Bufferblock

De Bufferblock is een betonnen waterbergende voorziening voor het stedelijk gebied die ervoor zorgt dat de piekbelasting tijdens een regenbui, niet direct in het rioolsysteem terechtkomt maar tijdelijk wordt geborgen of geïnfiltreerd. De Bufferblocks worden geplaatst onder waterdoorlatende wegverharding. De Bufferblocks hebben een capaciteit van 250 L/m2 bij een enkele laag en 500 L/m² bij een dubbele laag. Door de grote draagkracht kunnen de blokken dicht onder het maaiveld worden geplaatst waardoor deze ook bij hoge grondwaterstanden functioneren.

Voordelen

  • De Bufferblock is sterk genoeg om direct onder de verharding zwaar belast te worden.
  • Inspecteer- en reinigbaar met reguliere apparatuur.
  • Makkelijk te plaatsen.
  • Veel waterberging met een beperkte aanleg diepte.

Vergezicht

De stad in een veranderend klimaat

Portefeuille

Stedelijk waterbeheer & klimaatadaptatie

WBP-doel (HDD)

Integraal - Realisatie DPRA

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater
  5. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017