Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Door klimaatverandering komt hevige neerslag steeds vaker voor, waardoor er meer wateroverlast optreedt.

Oplossing

Regenwatergebruik, afkoppeling en infiltratie

Regenwater wordt opgevangen in een opvangtank. Deze tank is voorzien van een pomp die via een apart waterleidingnet een centrale wasruimte voorziet van wateraanvoer. Als de tank vol is, stroomt het teveel aan regenwater naar infiltratiekratten van waaruit het regenwater in de grond kan infiltreren. Momenteel wordt ca 200m3 regenwater per jaar (her)gebruikt.

Plaatsen infiltratiekratten

Voordelen

 • Er hoeft minder drinkwater opgepompt/gezuiverd te worden, ook tijdens droogteperiodes
 • De riolering zowel in huis als in de straat wordt bij hoosbuien ontlast.
 • De installatie is voor het grootste deel met zelfwerkzaamheid en coöperatief aan te leggen, met als resultaat een verkorte terugverdientijd en meer waterbewustzijn bij gebruikers
 • Regenwater is "zacht", er hoeft geen wasverzachter en minder waspoeder gebruikt te worden
 • Door de vele metingen in dit pilotsysteem komt veel data beschikbaar voor navolging

Bezichtiging

Bezichtiging mogelijk op afspraak.

Deze bezichtiging boeken

Klimaatadaptatiedoelen

 1. (Hemel)wateroverlast beperken Ja
 2. Hittestress beperken Ja
 3. Omgaan met langdurige droogte Ja

Kenmerken

 1. Thema Stedelijk water
 2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
 3. Omgevingstype Stedelijk gebied
 4. Watertype Hemelwater
 5. Project periode Meer dan 7 jaar

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2018