Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Als gevolg van de klimaatverandering wordt regenval heviger. Ook ontstaat er door de stijging van de temperatuur hittestress in dicht bebouwde gebieden. Dit kan leiden tot extra sterfte, lagere arbeidsproductiviteit en slaapgebrek.

Oplossing

Rainroad

De rainroad is een ondergronds reservoir dat voor extra bergingscapaciteit van regenwater zorgt en tijdens extreme hitte voor verkoeling op straat. Het reservoir wordt geplaatst onder de stoep of parkeerplaatsen, waardoor dit niet ten koste gaat van de ruimtelijke functies van binnenstedelijk gebied. Het gaat hierbij om gebieden waar door hun bovengrondse functie vergroening lastig is.

Door de ondergrondse oplossing gaat de Rainroad niet ten koste gaat van de bovengrondse ruimtelijke functies van binnenstedelijk gebied.

Voordelen

  • Pakt zowel hemelwateroverlast als hittestress aan.
  • Ruimtelijke functies kunnen gecombineerd worden. Zo kunnen de reservoirs geplaatst worden onder parkeerplaatsen en is er geen ruimteverlies.

Klimaatadaptatiedoelen

  1. (Hemel)wateroverlast beperken Ja
  2. Hittestress beperken Ja
  3. Vergroten biodiversiteit Nee

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater, Grondwater
  5. Schaalniveau Straat

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017