Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Als gevolg van de klimaatverandering wordt regenval heviger. Ook ontstaat er door de stijging van de temperatuur hittestress in dicht bebouwde gebieden.

Oplossing

Rainroad

De rainroad is een ondergronds reservoir dat voor extra bergingscapaciteit van regenwater zorgt en tijdens extreme hitte voor verkoeling op straat. Het reservoir wordt geplaatst onder de stoep of parkeerplaatsen, waardoor dit niet tenkoste gaat van de ruimtelijke functies van binnenstedelijk gebied.

Voordelen

  • Pakt zowel hemelwateroverlast als hittestress aan.
  • Ruimtelijke functies kunnen gecombineerd worden. Zo kunnen de reservoirs geplaatst worden onder parkeerplaatsen en is er geen ruimteverlies.

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 2: Technologisch concept geformuleerd
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater, Grondwater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017