Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Anticiperen op wateroverlast wordt steeds urgenter. Door klimaatverandering en verstedelijking wordt de impact van wateroverlast groter. Tot nu toe zijn risico gebieden onvoldoende bekend of ontbreekt het aan een vroegtijdig waarschuwingssysteem.

Oplossing

Flood Forecasting App

De Flood Forecasting App kan geinstalleerd worden op een smartphone en geeft waarschuwingen bij snel optredende wateroverlast. Zo kan er op tijd ingegrepen worden om de impact van een overstroming te verkleinen. Deze informatie is van belang voor zowel overheden als burgers en industriën.

Flash Flood Forecasting App

Voordelen

  • Informatie is direct beschikbaar waardoor er geen tijd verloren gaat om mensen in veiligheid te kunnen brengen.
  • Het geeft informatie over de zwakke plekken binnen de stad waar gericht naar oplossingen gezocht kan worden.
  • Het creëert bewustwording, waardoor er samen gewerkt kan worden aan een 'flood resilient city'.
  • Het is generiek opgezet zodat het wereldwijd te implementeren is.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 3: Experimenteel Proof of Concept
  3. Watertype Hemelwater