Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 
Waterlabel

Hemelwateroverlast

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Hevige regenbuien en bijkomende wateroverlast komen steeds vaker voor. Waterschappen en gemeenten zoeken naar oplossingen in de publieke ruimte. Ruim de helft van het stedelijk oppervlak is echter in particulier bezit.

Oplossing

Waterlabel

Het Waterlabel is een communicatiemiddel dat inzicht geeft in hoeverre een woning water vasthoudt. Het helpt om inwoners regenwaterbewust te maken en te stimuleren om regenwater vast te houden of te laten infiltreren. Met groenere waterlabels wordt bijgedragen aan o.a. een vermindering van wateroverlast op straat. Daarmee verkleint het de noodzaak voor alternatieve klimaatbestendige maatregelen in de stad.

Waterlabel

Voordelen

  • Als veel mensen hun tuin of dak gaan vergroenen verkleint de noodzaak voor alternatieve klimaatbestendige aanpassingen in de stad.
  • Bewustwording van waterbeheer bij burgers.

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016