Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Hemelwateroverlast

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Bij overvloedige regenval blijft hemelwater op verhardingen staan en lopen riolen over.

Oplossing

Bufferklinker

De bufferklinker is een betonnen straatklinker met een geïntegreerde holte onder het rijvlak. Zijdelingse kanalen verbinden de diverse holtes met elkaar en maken een betere infiltratie en vertraagde afvoer mogelijk. Door bufferklinkers aan te brengen onder verhardingen zoals trottoir, fietspad, rijbaan of parkeerplaats, kan hemelwater onder de verharding worden opgevangen (tot 80 liter per m2) zonder het gebruik van kolken en riolering.

Bufferklinker

Voordelen

  • Kosten voor riolering gaan omlaag.
  • Het hemelwater wordt in de bovenste 35 cm van het maaiveld opgevangen en is daardoor overal toepasbaar.

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater
  5. Project periode 0-3 maanden