Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Oplossing

Berminfiltratie

De weg wordt schuin aangelegd zodat het hemelwater afstroomt naar de lager gelegen berm.

Berminfiltratie schuine berm voor hemelwaterinfiltratie waterbergen watervasthouden voorkomen wateroverlast

Voordelen

 • Goedkope oplossing
 • Efficiënt omdat wegen geen apart rioolstelsel meer nodig hebben.

Klimaatadaptatiedoelen

 1. (Hemel)wateroverlast beperken Ja
 2. Overstromingen beperken Ja
 3. Hittestress beperken Ja
 4. Omgaan met langdurige droogte Nee
 5. Bodemdaling beperken Nee
 6. Vergroten biodiversiteit Ja
 7. Fijnstof reductie Ja

Kenmerken

 1. Thema Stedelijk water
 2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
 3. Omgevingstype Stedelijk gebied
 4. Watertype Hemelwater