Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

De enorme hoeveelheden hemelwater bij extreme weersituaties leiden tot afvoerproblemen. Voorzieningen hiervoor nemen veel ruimte in of er is een flinke ingreep in de openbare ruimte nodig.

Oplossing

Double Dutch Tube

De Double Dutch Tube is een infiltratietrottoir. In feite wordt een sloot door de stad getrokken die tevens een trottoir is. Hemelwater kan ter plaatse infiltreren en daarnaast geeft de Double Dutch Tube voornamelijk de mogelijkheid tot het bunkeren en afvoeren van hoog debiet.

Voordelen

 • Geen extra ruimte beslag.
 • Hoog debiet afvoer.
 • Wegbelasting: verkeersklasse 30.
 • Snelle modulaire aanleg.
 • Herbruikbaar.
 • Mogelijkheid tot het voeren van kabels & leidingen.

Kenmerken

 1. Thema Stedelijk water
 2. Ontwikkelstadium 4: Technologische validatie in laboratorium
 3. Omgevingstype Stedelijk gebied
 4. Watertype Hemelwater
 5. Project periode 0-3 maanden