Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Voor de stad Delft is het reguleren en zo constant mogelijk houden van de grondwaterstand erg belangrijk. Als dit niet gebeurt treedt inklinking van de veenbodem op. Een andere opgave voor de stad is het creëren van waterbergingen om de stad klimaatbestendig te maken. Hierbij zijn waterbergingen gecreëerd onder wegen waarbij, om te voorkomen dat de weg zijn draagkracht verliest, het water niet kan infiltreren. Echter, daardoor treedt, met name in de zomer, inklinking op. 

Oplossing

Aquaflow met infiltratiesleuven

Om te voorkomen dat inklinking optreedt en tegelijkertijd waterberging te creëren wordt een waterbergende weg (de Aquaflow) uitgevoerd met infiltratiesleuven. De buitenzijden van het Aquaflow systeem, waar de verkeersbelasting lager is, worden voorzien van een diepere sleuf. Onder de rijbaan blijft het weglichaam droog door het waterdichte folie, de sleuven kunnen echter wel infiltreren en zorgen tevens voor drainage en horizontaal transport van het hemelwater naar een overloopput met debietbeperking.

Aqualfow

Voordelen

  • De weg kan op de gebruikelijke wijze worden onderhouden.
  • Betere grondwaterregulering.
  • 90% van hemelwater blijft in gebied.
  • Afvoervertraging van enkele uren bij extreme buien.

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 8: Systeem compleet en gekwalificeerd
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater
  5. Project periode 0-3 maanden