Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Hemelwateroverlast

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Heftige regen kan wateroverlast in de steden veroorzaken. In Rotterdam is dit ook het geval, met name in het centrum. De riooloverstorten lozen tijdens heftige neerlag water op de singels waardoor het peil stijgt.

Oplossing

Stadsuiterwaard

Stadsuiterwaarden zijn verlaagde gebieden in stedelijk gebied langs een rivier of ander oppervlaktewater, die ruimte geven voor een opkomend waterpeil. Hierdoor ontstaan er minder overstromingen.

Voordelen

  • Meerdere functies kunnen gecombineerd worden.
  • Extra berging in de watergang.

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater