Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Oplossing

Natuurlijke waterberging

Door het park op een natuurlijke manier te laten verzakken maar de omliggende huizen wel op te hogen kan er een waterberging worden gecreëerd in het verzakkende park wat hierdoor moerasachtig zal worden.

Natuurlijke waterberging door verlaging park ter voorkomen wateroverlast

Voordelen

  • Kosten efficiënt door gebruik te maken van een natuurlijk proces.

Klimaatadaptatiedoelen

  1. (Hemel)wateroverlast beperken Ja
  2. Hittestress beperken Ja
  3. Omgaan met langdurige droogte Ja
  4. Vergroten biodiversiteit Ja

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 2: Technologisch concept geformuleerd
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater