Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

In de regio is weinig tot geen openbare ruimte beschikbaar en trad er hemelwateroverlast op na hevige buien. Daarbij ligt het gebied lager dan de omgeving waardoor er problemen met het grondwater konden optreden.

Oplossing

Waterplein

Het is een verlaagd plein waar het hemelwater uit de omliggende verharding in kan stromen door een gescheiden stelsel. Hierdoor is er op plekken met weinig openbare ruimte nog steeds een mogelijkheid voor waterberging.

Waterplein verlaagd plein voor waterberging en watervasthouden tegen wateroverlast

Voordelen

  • Dubbel ruimtegebruik (speeltuin en waterberging).
  • Er is een relatief grote berging te creëren in gebieden met weinig openbare ruimte.

Vergezicht

De stad in een veranderend klimaat

Portefeuille

Stedelijk waterbeheer & klimaatadaptatie

Klimaatadaptatiedoelen

  1. (Hemel)wateroverlast beperken Ja
  2. Overstromingen beperken Nee
  3. Hittestress beperken Nee

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater
  5. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland