Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Door de lage ligging stroomde het regenwater naar dit punt waardoor er hemelwateroverlast optrad.

Oplossing

Waterplein

Het is een verlaagd plein waar hemelwater uit de omliggende verharding onder vrij verval instroomt. Het plein is volledig geasfalteerd.

Waterplein verlaagd plein voor waterberging en watervasthouden tegen wateroverlast

Voordelen

  • Dubbel ruimtegebruik
  • Er is een relatief grote berging te creëeren in gebieden met weinig openbare ruimte.

Klimaatadaptatiedoelen

  1. (Hemel)wateroverlast beperken Ja

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater