Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Er was niet zozeer sprake van een probleem, maar meer een kans. Deze kans is aangegrepen om water vast te houden, open waterberging te realiseren en de beleving van water te vergroten.

Oplossing

Wadi

Een verlaagde groenzone waarin het hemelwater stroomt en infiltreert in de bodem. Het is daarbij ook als speelelement voor de nabijgelegen school gebruikt.

Wadi verlaagde groenzone waarin hemelwater stroomt en infiltreert watervasthouden

Voordelen

  • Draagt bij aan waterbewustzijn van de bewoners.
  • Zuiverende werking van het hemelwater.
  • Combineert meerdere functies.

Klimaatadaptatiedoelen

  1. (Hemel)wateroverlast beperken Ja

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater