Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Oplossing

Wadi

Een verlaagde groenzone waarin hemelwater kan worden geborgen maar ook kan infiltreren in de bodem.

Wadi verlaagde groenzone waarin hemelwater stroomt en infiltreert watervasthouden

Voordelen

 • Er zijn geen kolken of direct oppervlaktewater nodig.
 • Draagt bij aan de waterbewustwoording.

Klimaatadaptatiedoelen

 1. (Hemel)wateroverlast beperken Ja
 2. Overstromingen beperken Nee
 3. Hittestress beperken Ja
 4. Omgaan met langdurige droogte Nee
 5. Bodemdaling beperken Ja
 6. CO2-reductie Ja

Kenmerken

 1. Thema Stedelijk water
 2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
 3. Omgevingstype Stedelijk gebied
 4. Watertype Hemelwater