Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Oplossing

Betonnen buizen berging

De oplossing bestaat uit ondergrondse betonnen buizen die onder de parkeerplaatsen zijn gelegd. Hierdoor kan er extra berging worden gecreëerd.

Betonnen buizen berging waterberging tegen hemelwateroverlast ondergronds

Voordelen

  • Dichte buizen waardoor er geen problemen ontstaan met de grondwaterstand.
  • Water in gebied houden.

Klimaatadaptatiedoelen

  1. (Hemel)wateroverlast beperken Ja

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater