Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Er was hier geen sprake van een probleem, maar van een onderdeel van het afkoppelbeleid.

Oplossing

Wadi

Een verlaagde groenzone waarin hemelwater kan worden geborgen maar ook kan infiltreren in de bodem.

Wadi; WaterWindow

Voordelen

  • Er zijn geen kolken nodig en geen direct oppervlaktewater.
  • Het draagt ook bij aan de waterbewustwording door waterberging zichtbaar te maken.

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater