Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Oplossing

Infiltratiekratten

Het zijn plastic kratten waarin ondergronds water kan worden geborgen. Deze kratten kunnen aan elkaar worden gekoppeld. Hierdoor treedt een horizontale stroming op en het water kan infiltreren op de best doorlatende plek.

Infiltratiekratten; bron: WaterWindow

Voordelen

  • Vasthouden en vertraagd afvoeren van hemelwater.
  • Door de langere verblijftijd van het regenwater zullen grovere bestanddelen bezinken waardoor geloosd water beter van kwaliteit zal zijn.

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater