Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Oplossing

Greppel

Het is een lintvormige voorziening waar water in kan worden geborgen en kan infiltreren. De greppel heeft dezelfde grondopbouw als de omliggende grond. Het lijkt daarom ook veel op een sloot alleen staat er niet permanent water in. Het dient voor infiltratie van water en niet voor het afvoeren ervan.

Greppel; Bron: WaterWindow

Voordelen

  • Vasthouden en vertraagde afvoer van hemelwater.

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Havengebied
  4. Watertype Hemelwater