Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

In eerste instantie zou een waterplein in Bloemhof worden gerealiseerd. Na weerstand van de bewoners is daarvan afgeweken. Daarom is bij het Benthemplein bewuster rekening gehouden met de sociale aspecten van de locatie.

Oplossing

Waterplein

Een waterplein is een plein dat dient als waterberging. Hemelwater kan hier worden geborgen en vastgehouden om het watersysteem te ontlasten.

Waterplein; bron: Gemeente Rotterdam

Voordelen

  • Het draagt bij aan de waterbewustwording van bewoners.
  • Het is mogelijk om aan een grote wateropgave te voldoen.
  • Bevorderen van de sociale cohesie.

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater
  5. Project periode 3-12 maanden