Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Bij hevige neerslag raakt het riool en het oppervlaktewatersysteem overbelast.

Oplossing

Waterdoorlatende verharding

Bij waterdoorlatende verharding kan het hemelwater direct in de bodem infiltreren zonder dat er verdere voorzieningen hoeven te worden getroffen.

Waterdoorlatende verharding voor verbeterde infiltratie tegen hemelwateroverlast

Voordelen

  • Het is een duurzame manier van afkoppeling
  • De weg hoeft niet meer aangesloten te worden op het riool

Klimaatadaptatiedoelen

  1. (Hemel)wateroverlast beperken Ja
  2. Hittestress beperken Nee
  3. Omgaan met langdurige droogte Nee
  4. Bodemdaling beperken Ja

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater