Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Bij hevige regenval trad er regelmatig  overlast op in de binnenstad van Delft.

Oplossing

Kantelkeringen

Er zijn stuwen en een gemaal aangebracht om het waterpeil in de binnenstad van Delft te beheren. Door vervolgens met het gemaal te pompen, blijft het waterpeil in de binnenstad stabiel en wordt overlast voorkomen.

Kantelkeringen

Voordelen

  • Minder wateroverlast in de binnenstad.
  • Als de oplossing niet wordt gebruikt zijn de stuwen niet zichtbaar.
  • Kan ook handmatig worden aangepast.
  • Volledig geautomatiseerd.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwantiteit
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater, Oppervlaktewater
  5. Project periode 1-3 jaar