Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Door verstening van de woonstraat kan hemelwater  bij zware regenval niet voldoende worden afgevoerd. Wateroverlast op straat is het gevolg.

Oplossing

Geveltuinen

Geveltuinen zijn tuinen van een paar meter diep die tegen de gevels worden aangelegd. Ze bevinden zich op gemeentegrond. De bodem van de tuin zorgt ervoor dat hemelwater snel wordt geïnfiltreerd en de riolering niet extra wordt belast. Zo wordt wateroverlast tegengegaan.

De tuinen zijn ontstaan uit een initiatief van de bewoners, waarna er een samenwerking is ontstaan met de bewoners, gemeente, hoogheemraadschap en de woningcorporatie die samen tot de totstandkoming en financiering zijn gekomen.

Geveltuin

Voordelen

  • Multifunctioneel gebruik van grond.
  • Zorgt voor een aantrekkelijker leefomgeving met meer groen.

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater
  5. Project periode 3-12 maanden