Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Na een hevige regenbui kan de riolering de hoeveelheid water niet aan. Het vertraagd afvoeren van het hemelwater zou de belasting op de riolering verminderen.

Oplossing

Waterpasserende verharding

Door het toepassen van een waterpasserende steen wordt 90% van het regenwater lokaal vastgehouden, geborgen en geïnfiltreerd. Dit zorgt ervoor dat het grondwater wordt aangevuld en dat er geen schoon water afgevoerd wordt naar de zuivering.

Waterwegsteen

Voordelen

  • Geen transport van schoon water naar RWZI.
  • Ontlasten van riolering tijdens piekbuien.
  • Minimale aanpassing van de buitenruimte met een groot effect.

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater
  5. Project periode 3-12 maanden