Hemelwateroverlast

Waterwindow header image
Probleem
Hemelwateroverlast
Oplossing
Waterplein (speeltuin) Vlaardingen

Het is een verlaagd plein waar het hemelwater uit de omliggende verharding in kan stromen door een gescheiden stelsel. Hierdoor is er op plekken met weinig openbare ruimte nog steeds een mogelijkheid voor waterberging.

Voordelen
  • Dubbel ruimtegebruik (speeltuin en waterberging).
  • Er is een relatief grote berging te creëren in gebieden met weinig openbare ruimte.
Beperkingen
  • Beperkte capaciteit.
Omschrijving werkwijze

Door een gescheiden stelsel wordt het schone hemelwater het waterplein in gebracht onder vrij verval, daarna wordt het vanuit het waterplein naar de Singel gepompt. Het plein is een meter lager geplaatst dan de omgeving zodat de afstroming wordt bespoedigd. Door de lage ligging van de omgeving is het niet mogelijk om vuil water onder vrijverval in het bemalingsgebied te krijgen, daarom is er een pomp bij het plein aangelegd die het vuilwater transporteert naar het stelsel van het hoger gelegen bemalingsgebied.

Referent

Werkt de oplossing ook voor jouw specifieke opgave? Vraag het aan de betrokken vakgenoten. Benieuwd wie dit zijn? Log dan in of registreer je.

Feedback