Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

In Egmond aan Zee hebben intensieve buien diverse malen geleid tot ernstige wateroverlast in het centrum en schade aan woningen en bedrijfspanden.

Oplossing

Infiltratiekratten

Het zijn plastic kratten waarin ondergronds water kan worden geborgen. Deze kratten kunnen aan elkaar worden gekoppeld. Hierdoor treedt een horizontale stroming op en kan het water infiltreren op de best doorlatende plek.

Infiltratiekratten

Voordelen

  • Vasthouden en vertraagd afvoeren van hemelwater
  • Door de langere verblijftijd van het regenwater zullen grovere bestanddelen bezinken waardoor geloosd water beter van kwaliteit zal zijn

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater
  5. Project periode 0-3 maanden