Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Oplossing

Berminfiltratie

De berm tussen een weg en een singel kan worden gebruikt als infiltratieveld. Het hemelwater dat van het verharde oppervlak afstroomt op de berm zal gedeeltelijk infiltreren en afstromen naar het oppervlaktewater.

Berminfiltratie; Bron: WaterWindow

Voordelen

  • Zuiverend effect op het hemelwater.
  • Duurzaam gebruik van de berm waardoor hemelwater niet langer in het riool opgevangen hoeft te worden.

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater