Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Oplossing

Infiltratieriool

Het is een waterdoorlatend riool, waaruit hemelwater in de ondergrond infiltreert. Het biedt voornamelijk een uitkomst wanneer er weinig andere mogelijkheden zijn om hemelwater af te voeren of wanneer afvoer naar oppervlaktewater problemen veroorzaakt.

Infiltratieriool; Bron: WaterWindow

Voordelen

  • Het vasthouden en vertraagd afvoeren van hemelwater.
  • Bovengrond blijft beschikbaar.
  • Door infiltratie vind extra reiniging plaats van het hemelwater.

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater