Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Oplossing

Afvoergoot

Het is een goot in het straatoppervlak waardoor hemelwater kan afstromen naar oppervlaktewater of het riool. Er zijn verschillende goten: molgoten, lijngoten en groene goten.

Afvoergoot waarmee hemelwater kan afstromen naar oppervlaktewater of het riool

Voordelen

  • Door het zichtbaar maken van afvloeiend hemelwater draagt een afvoergoot bij aan de waterbewustwording van bewoners.
  • De volledig open goten zijn goed schoon te houden.

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater