Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Hemelwateroverlast

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Oplossing

Aquaflow

Het regenwater van de daken en wegen wordt opgeslagen onder de weg waardoor het vertraagd wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.

Aquaflow regenwater afvoer en opslag onder weg

Voordelen

 • Het geeft de gelegenheid om dubbel ruimtegebruik toe te passen. Door waterberging en een weg in één.

Klimaatadaptatiedoelen

 1. (Hemel)wateroverlast beperken Ja
 2. Overstromingen beperken Nee
 3. Hittestress beperken Nee
 4. Omgaan met langdurige droogte Nee
 5. Bodemdaling beperken Nee
 6. Vergroten biodiversiteit Nee

Kenmerken

 1. Thema Stedelijk water
 2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
 3. Omgevingstype Stedelijk gebied
 4. Watertype Hemelwater