Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Grote hoeveelheid medicijnresten in de waterketen

Innovatief
Print Email

Probleem

Watervervuiling

Schade aan natuur en milieu door vervuiling van het water.

Door mensen uitgescheiden resten van medicijnen komen op een rioolwaterzuivering terecht waar een deel hiervan wordt verwijderd. Het andere deel wordt geloosd op het oppervlaktewater. Door toename van het gebruik van geneesmiddelen wordt dit een groter probleem. Zo creëren we bijvoorbeeld resistentie tegen antibiotica waardoor het bestrijden van ziekmakende bacteriën lastiger wordt.

Oplossing

Olla on the move

De Olla on the move is een mobiel toilet dat is bedoeld om in de toiletruimte thuis te gebruiken. Alle urine en feces wordt gescheiden opgevangen, opgehaald aan huis en vervolgens via de riolering van het ziekenhuis ingebracht in de Pharmafilter-installatie die het afvalwater zuivert. Op deze manier komen de medicijnresten in mindere mate in het oppervlaktewater terecht.

Voordelen

  • Arts kan de opgevangen urine en feces analyseren ten behoeve van medisch onderzoek.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 2: Technologisch concept geformuleerd
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Afvalwater, Oppervlaktewater