Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Grote afhankelijkheid fossiele brandstoffen

Innovatief
Print Email

Probleem

Afhankelijkheid fossiele brandstoffen

Er is een grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Om de uitstoot van fossiele brandstoffen te beperken heeft Hoogheemraadschap van Rijnland afgesproken om in 2025 energieneutraal te zijn.

Oplossing

Blue Energy Katwijk

Blue Energy gebruikt het verschil in zoutgehalte tussen zoet en zout water voor het opwekken van duurzame energie. In Katwijk wordt naast het boezemwater gebruik gemaakt van effluent van de RWZI en zeewater. Doordat zoet en zout water beter gemengd worden, verbeterd ook de zwemwaterkwaliteit bij het strand van Katwijk. De bacteriën die normaal in het zoete water overleven en de stranden bereiken, sterven door de menging met het zoute water.

Blue Energy Katwijk

Voordelen

  • Duurzame energiebron.
  • Verbetering waterkwaliteit.
  • Geeft geen geluidsoverlast.
  • Geen CO2 emissies.

Slimme combinatie

Kenmerken

  1. Thema Water en energie
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Kustgebied
  4. Watertype Oppervlaktewater, Zeewater
  5. Project periode 1-3 jaar