Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Grondwaterstromingen onbekend

Innovatief
Print Email

Probleem

Hoge kosten onderhoud watersysteem

Hoge kosten voor onderhoud watersysteem.

Waterdrukken in en onder een dijk bepalen in grote mate de veiligheid. Om deze drukken te bepalen is het nodig om een goed beeld te hebben van de doorlatendheid van de dijk en ondergrond. Onderzoek hiernaar wordt vaak niet gedaan, omdat dit duur en bewerkelijk is. De praktijk laat zien dat dijken hierdoor onterecht worden afgekeurd of dijkversterkingen nodeloos omvangrijk en ingrijpend zijn.

Oplossing

Doorlatendheidssondering (HPT-MPT techniek)

Bij een doorlatendheidssondering wordt een traditionele sondering (bodemonderzoekstechniek) gecombineerd met doorlatendheidsmetingen (mini-pompproef). Hiermee kan de doorlatendheid van de bodem nauwkeurig worden bepaald. Deze informatie wordt in de dijkanalyse meegenomen waardoor de waterdrukken in en onder de dijk beter kunnen worden bepaald. Bij gebruik van deze techniek is gebleken dat dijkversterkingsprojecten tot meer dan 50% kleiner konden worden uitgevoerd of dat dijken bij nader inzien niet versterkt hoefden te worden.

3D ondergrondmodel van de doorlatendheid o.b.v. doorlatendheidssonderingen

Voordelen

  • Toepasbaar voor alle in Nederland voorkomende zand- en grindlagen.
  • Voorkomt nodeloos omvangrijke dijkversterkingen.
  • Circa 90% goedkoper dan traditionele pompproef
  • Besparing op kosten, ruimtebeslag, CO2, NOx en transporthinder.
  • Minimale bodemverstoring en overlast tijdens uitvoering.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Stedelijk gebied
  4. Watertype Grondwater
  5. Organisation Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017