Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Grondwateroverlast

Bewezen
Print Email

Probleem

Grondwateroverlast

Overlast ten gevolge van hoge grondwaterstanden.

Oplossing

Drainage riool

Voor het reguleren van grondwateroverlast kan een drainage riool worden toegepast. Hierdoor kan voldoende ontwateringsdiepte worden gecreëerd onder het bebouwde oppervlak.

Drainageriool voor betere ontwateringsdiepte tegen grondwateroverlast

Voordelen

 • Door het aanleggen van drainage leidingen is het grondwater goed te reguleren.

Klimaatadaptatiedoelen

 1. (Hemel)wateroverlast beperken Ja
 2. Hittestress beperken Nee
 3. Omgaan met langdurige droogte Nee
 4. Bodemdaling beperken Ja
 5. Vergroten biodiversiteit Nee

Kenmerken

 1. Thema Stedelijk water
 2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
 3. Omgevingstype Stedelijk gebied
 4. Watertype Grondwater
 5. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland