Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Grondstoffen en energie uit afvalwater onbenut

Innovatief
Print Email

Probleem

Niet gebruikte stoffen RWZI

Afvalwater bevat veel stoffen die niet, of niet optimaal, worden benut.

Met het huidige rioleringssysteem wordt huishoudelijk afvalwater niet op wijkniveau verwerkt. Hierdoor worden grondstoffen niet efficiënt en effectief teruggewonnen. Verder gaat (thermische) energie verloren door het transport naar de RWZI en zijn microverontreinigingen lastig te verwijderen in grote afvalstromen op de RWZI.

Oplossing

Nieuwe Sanitatiesysteem

Het Nieuwe Sanitatiesysteem is een oplossing voor het brongericht scheiden, transporteren en verwerken van zwart water in een kleine zuiveringsinstallatie in de buurt. Hiermee kunnen grondstoffen worden teruggewonnen en kan duurzame energie worden opgewekt.

Schematische weergave principe Nieuwe Sanitatiesysteem

Voordelen

  • Biogasproductie uit zwart water
  • Besparing van water door gebruik van een vacuumsysteem
  • Verwijderen van microverontreinigingen zoals medicijnresten

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Afvalwater
  5. Project periode 3-12 maanden