Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Grondstoffen afvalwater onvoldoende benut

Innovatief
Print Email

Probleem

Niet gebruikte stoffen RWZI

Afvalwater bevat veel stoffen die niet, of niet optimaal, worden benut.

In het afvalwater zitten grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Nu komen deze stoffen als afval mee in het zuiveringsproces en vormen een belasting voor de beschikbare verwerkingscapaciteit.

Oplossing

Fijnzeef

De fijnzeef wordt toegepast als extra stap in het zuiveringsproces. Door het rioolwater voorafgaand aan de aeratietank te filteren op onopgeloste bestandsdelen wordt de belasting op de zuivering verminderd.

Fijnzeef

Voordelen

  • Door het wegzeven van een deel van de biologische belasting verloopt het benedenstroomse zuiveringsproces energiezuiniger en wordt er minder zuiveringsslib geproduceerd.
  • Het uit rioolwater weggefilterde zeefgoed bestaat voor een groot deel uit toiletpapier. Deze cellulose is goed herbruikbaar, denk aan toepassingen in plaat- en isolatiemateriaal en als afdruipremmer in asfalt.

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Afvalwater
  5. Project periode 1-3 jaar