Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 
boerenpanel chat

Gewasschade door rigide peilbeheer

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

In de zomermaanden staat het waterpeil, gelet op agrarisch gebruik, hoger dan in de winter. Door klimaatverandering komen piekbuien zomers vaker voor waardoor er door overstroming vanuit watergangen gewasschade kan ontstaan. De waterbeheerder heeft onvoldoende zicht op de bedrijfsvoering van de agrariërs om daar het peil op aan te passen.

Oplossing

Boerenkennis benutten voor peilbeheer

Er is een boerenpanel opgericht waardoor agrariërs actief worden betrokken bij het waterbeheer. Een boerenpanel bestaat uit afgevaardigden van boeren in een peilgebied. Het panel informeert het waterschap over hun bedrijfsvoering en geeft een actuele visie op het peil in hun gebied. Het panel geeft aan wanneer het peil omlaag kan zodat er meer berging gecreëerd kan worden.

Boerenpanel

Voordelen

  • Er wordt in de zomer meer berging gecreëerd in de watergangen voor piekbuien. Hierdoor is er minder gewasschade door overstroming vanuit watergangen.
  • Voorziet in de behoefte van een toekomstbestendig waterbeheer.
  • Door digitale communicatie zijn kosten zeer gering.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwantiteit
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Agrarisch gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016