Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Geneesmiddelen in waterzuiveringsinstellingen

Innovatief
Print Email

Probleem

Effluent van slechte kwaliteit

Het effluent voldoet niet aan de gestelde eisen.

Geneesmiddelen worden steeds vaker teruggevonden in het effluent van RWZI’s. Het nadeel is dat ze moeilijk afbreekbaar zijn en hierdoor terug worden gevonden in het oppervlakte- en drinkwater. Dit heeft een negatief effect op mens en dier.

Oplossing

Chemische Oxidatie

Met Chemische Oxidatie worden geneesmiddelen verwijderd uit het effluent van RWZI’s door middel van O3 (ozon) of O3 in combinatie met UV en H2O2. Hierdoor ontstaan vrije hydroxylradicalen die zorgen voor de afbraak van medicijnresten.

Opstelling voor verwijdering geneesmiddelen middels chemische oxidatie

Voordelen

  • Kan gemakkelijk als zuiveringsstap binnen het gehele proces worden geplaatst.
  • Kan worden gebruikt binnen de drink- en afvalwaterzuivering.
  • Het gezuiverde afvalwater zou opnieuw beschikbaar kunnen worden gemaakt voor gebruik in bijv. de industrie- of landbouwsector.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Afvalwater
  5. Project periode 1-3 jaar