Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Gelimiteerde stikstofverwijdering

Innovatief
Print Email

Probleem

Inefficiënte werking RWZI

Het functioneren van de RWZI kan efficiënter.

RWZI Dokhaven is niet ontworpen voor vergaande stikstofverwijdering. Hierdoor blijft het zuiveringsrendement, ondanks diverse optimalisaties, achter bij de huidige best beschikbare technieken. Er is geen ruimte voor fysieke uitbreiding van de RWZI, want het betreft een ondergrondse zuivering in een woonwijk.

Oplossing

CENIRELTA (Cost Effective NItrogen REmoval from wastewater with Low Temperature Anammox)

CENIRELTA is een zuiveringsprocesproces voor communaal afvalwater waarbij de Anammox bacterie (AMX) in de hoofdstroom van een rwzi wordt ingezet om in symbiose met ammonium oxiderende bacteriën (AOB) stikstof uit het afvalwater te verwijderen. Het proces is vooral geschikt voor tweetraps zuiveringssystemen (AB-proces), waarbij in de eerste trap organisch materiaal wordt verwijderd en in de tweede trap stikstof.

CENIRELTA

Voordelen

  • De stikstof verwijdering met de Anammox methode is compacter en heeft ca. 60% minder zuurstof nodig in vergelijking met de conventionele nitrificatie-denitrificatie verwijderingsroute.
  • Er is geen organische stof nodig voor denitrificatie. De organische stof in het afvalwater kan hierdoor ingezet worden voor de productie van biogas en energie.

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
  3. Watertype Afvalwater
  4. Project periode 4-7 jaar
  5. Organisation Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)