Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Gelimiteerde infiltratiecapaciteit stedelijk gebied

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Overlast door droogte van de bodem waardoor groenvoorziening afsterft of sterk vermindert in kwaliteit.

Oplossing

Sponstuin Rotterdam

Door ontwikkeling van een testgebied wordt onderzocht wat de kansen zijn om de sponswerking in binnenstedelijke omgeving te vergoten zonder aan leefbaarheid in te boeten. In een drietal typologieën wordt onderzocht hoe hemelwater snel kan worden verwerkt en tevens langer vastgehouden voor plantengroei. De drie typen zijn gerelateerd aan directe toepasbaarheid: lokale verbetering van private tuinen, ontharden van wegen, optimaliseren van wadi's. 

Voordelen

  • Vermindering afvoer regenwater via riolering, langer vasthouden van water in ondergrond, verteren condities voor plantengroei.
  • Toepasbaar op verschillende soorten ondergrond.
  • Verfraait de openbare ruimte.

Vergezicht

De stad in een veranderend klimaat

Portefeuille

Stedelijk waterbeheer & klimaatadaptatie

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 3: Experimenteel Proof of Concept
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater
  5. Project periode 1-3 jaar
  6. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland