Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Geld- en energieverspilling bij irrigatie

Innovatief
Print Email

Probleem

Watertekort

Er is een tekort aan water van voldoende kwaliteit.

In veel landen worden irrigatiepompen gebruikt die werken op fossiele brandstoffen. Deze pompen hebben echter hoge operationele kosten, stoten broeikasgassen uit en vereisen veel onderhoud.

Daarnaast moet steeds vaker druppelirrigatie worden toegepast om het watergebruik in de landbouw te verminderen. De pompen moeten hiervoor echter meer druk leveren, waardoor kosten toenemen.

Oplossing

Barsha Pomp

De Barsha pomp is een irrigatiepomp die wordt aangedreven op water en in een stromende rivier of irrigatiekanaal kan worden geplaatst. Er is geen brandstof of elektriciteit nodig om water 24/7 te kunnen verpompen. De pomp heeft slechts één bewegend onderdeel en vereist hierdoor vrijwel geen onderhoud. Dit resulteert ineen significante kostenbesparingen voor de gebruiker en maakt de Barsha pomp geschikt voor afgelegen gebieden.

Barsha Pump

Voordelen

  • Gemakkelijk te monteren en implementeren.
  • Geen uitstoot van broeikasgassen.
  • Geen operationele kosten.
  • Vrijwel geen onderhoud.

Kenmerken

  1. Thema Water en voedsel
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Agrarisch gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 0-3 maanden