Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Geen inzicht functioneren vispassage

Innovatief
Print Email

Probleem

Gebrek aan informatie

Er is weinig informatie beschikbaar om de juiste acties te kunnen ondernemen.

Er is weinig bekend wat er in de vispassage gebeurt. De effectiviteit van vispassages is vaak anders dan verwacht. Hierdoor werken vispassages voor sommige vissoorten heel goed, terwijl andere vissoorten moeite lijken te hebben met de passage. Hoe dat komt, is onduidelijk. 

Oplossing

3D-computermodel vispassage

In dit 3D-computermodel zijn simulaties uitgevoerd waarbij inzicht is geleverd in welke aspecten de effectiviteit van de vispassage beïnvloeden. Met zowel de vispassage als de vis in een 3D model, is te zien hoeveel vissen de passage gebruiken voor migratie, en hoe vissen omkeren en de passage verlaten. Het 3D-stromingsmodel beperkt werveling in een vispassage. Door beperkte werveling zullen meer vissoorten de passage gebruiken. Met die informatie kan de vispassage worden geoptimaliseerd om de efficiëntie te vergroten.

Voordelen

  • Het is sneller en goedkoper dan veldmetingen, zeker wanneer veel verschillende configuraties worden onderzocht.
  • Het creëert bewustwording door het zichtbaar maken van wat er in de vispassage gebeurt. Die informatie kan gebruikt worden om de vispassage te verbeteren.

Slimme combinatie

Klimaatadaptatiedoelen

  1. Vergroten biodiversiteit Ja

Kenmerken

  1. Thema Water en ICT
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016