Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Geen of een te lage waterkering

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Klimaatverandering en de gevolgen hiervan, zoals zeespiegelstijging, zorgen voor steeds vaker voorkomende (dreiging van) wateroverlast.  Bij gebrek aan ruimte kan er echter niet gekozen worden voor conventionele waterkeringen.

Oplossing

eXtra

eXtra is een zelfsluitende waterkering gedreven door waterdruk. Stijgend water zal de panelen van de muur op laten drijven om zo een muur te creëren die het water tegenhoud. De kering bestaat uit meerdere modules in elkaar. Bij stijgend water zal eerst de onderste module opdrijven. Op het moment dat het water verder stijgt zal de onderste module vollopen met water en zal de 2de module opdrijven. Dit proces zet zich door afhankelijk van het aantal modules en/of de waterstijging.

eXTRa

Voordelen

  • Volkomen zelfwerkend.
  • Door het toepassen van meerdere modules kan een hogere muur gecreëerd worden vanuit een relatief ondiepe basisbak.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Kustgebied, Stedelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater, Zeewater