Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Geen beschikking tot water

Innovatief
Print Email

Probleem

Watertekort

Er is een tekort aan water van voldoende kwaliteit.

Het ontbreken van waterinfrastructuur is kenmerkend voor Bonaire. Op de traditionele manieren is geen snelle oplossing voor het waterprobleem te vinden, ook heeft het heersende steppeklimaat invloed op de landbouwmogelijkheden op het eiland.

Oplossing

De FreshWaterMill

De FreshWaterMill bestaat uit een ontziltingsapparaat welke wordt aangedreven door een windturbine. Windenergie wordt omgezet in hydraulische hoge druk, deze druk drijft vervolgens de desalinisatie apparaten. Hiermee wordt zout, brak of gerecycled water omgezet in zoet water. Dit gezuiverde water kan in de landbouw worden gebruikt. Deze vorm van water zuiveren zorgt ervoor dat er geen extra energie hoeft te worden toegevoegd en dat operationele kosten enkel bestaan uit onderhoud en afschrijvingen.

Voordelen

 • 100% duurzame energie opwekking doordat er geen (fossiele) brandstof of aansluiting op het elektriciteitsnet voor nodig is.
 • Geen distributieleiding nodig. 
 • Lage kostprijs van het water, variërend van €0.21 tot €0.99 per m3 water (genomen over een afschrijvingsperiode van 15 jaar).
 • Extra energie uit de wind kan worden opgeslagen en worden gebruikt voor het aandrijven van apparatuur van de FreshWaterMill.

Klimaatadaptatiedoelen

 1. Omgaan met langdurige droogte Ja
 2. CO2-reductie Ja

Kenmerken

 1. Thema Water en voedsel
 2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
 3. Omgevingstype Kustgebied
 4. Watertype Zeewater
 5. Project periode 3-12 maanden