Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Gebrek informatie waterkwaliteit bij tegengaan verzilting

Innovatief
Print Email

Probleem

Gebrek aan informatie

Er is weinig informatie beschikbaar om de juiste acties te kunnen ondernemen.

Doorspoelen van polders om verzilting tegen te gaan kost veel water. Om water te besparen is meer informatie over de kwaliteit van het water nodig, zodat gericht gestuurd kan worden op de juiste inlaat hoeveelheid. Het opzetten van een fijnmazig meetnet met conventionele meettechnieken is duur.

Oplossing

Inlaat op Maat

Goede samenwerking tussen gebruikers en beheerders van het watersysteem levert een positieve bijdrage aan het behalen van waterkwaliteits- en waterbeschikbaarheidsdoelen. Als de samenwerking op het vlak van kwaliteitsmonitoring plaatsvindt kunnen gebruikers en beheerders samen inzicht krijgen in de verschillende bronnen nutriënten of verzilting. Het project Inlaat op Maat zette vanaf 2014 in op monitoring met handmeters voor zoutgehalte die via de telefoon de gegevens naar de ‘cloud’ verstuurd en via een website beschikbaar maakt. Voorbeelden zijn NZGmeet.nl en Texelmeet.nl. Inmiddels is Inlaat op Maat vanaf 2018 onder de vlag Boeren Meten Water uitgegroeid tot een nieuw initiatief samen met LTO Noord.

Boeren Meten Water combineert participatieve monitoring, vertalen van metingen naar informatie en het proces van samenwerken tot handelingsperspectief voor boer, natuurbeheerder en waterschap. Het gaat over het meten van zoutgehalte en nutriënten in de sloot. Een nieuwe manier van meten in percelen van grondwaterstand, zoutgehalte en bodemvocht. Alle data wordt vertaald naar informatie en een webplatform beschikbaar op desktop en telefoon. Computermodellen geven ‘near real time’ de actuele situatie en voorspelling van de komende dagen op locatie maar ook regionaal vlakdekkend voor bodemvocht en grondwaterstand. Metingen worden vertaald naar advies, kan ik het land op? Moet ik beregenen? Kan het waterpeil omhoog, of moet het omlaag. En nog veel meer.

Voordelen

  • Inzicht in de oppervlaktewaterkwaliteit.
  • Participatieve monitoring stimuleert en faciliteert het gezamenlijk meten en gebruiken van de watersysteeminformatie door agrariërs en waterschappen.
  • Naast zoutgehalte ook inzicht in nutriënten.
  • Participatieve metingen van het waterschap komen samen in een centrale databank.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwantiteit
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Agrarisch gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 1-3 jaar