Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Gebrek informatie waterkwaliteit bij tegengaan verzilting

Innovatief
Print Email

Probleem

Gebrek aan informatie

Er is weinig informatie beschikbaar om de juiste acties te kunnen ondernemen.

Doorspoelen van polders om verzilting tegen te gaan kost veel water. Om water te besparen is meer informatie over de kwaliteit van het water nodig, zodat gericht gestuurd kan worden op de juiste inlaat hoeveelheid. Het opzetten van een fijnmazig meetnet met conventionele meettechnieken is duur.

Oplossing

Inlaat op Maat

Inlaat op Maat bestaat uit een mobiele telefoon applicatie, nutriënten striptesten en een EC-meter. Agrariërs gebruiken de applicatie om een realtime overzicht te creëren van de waterkwaliteit. Deze gegevens worden verzameld in een gezamenlijke databank. Met de analyses die worden uitgevoerd met de verzamelde data kan vervolgens advies worden gegeven om alleen water in te laten op het moment dat de kwaliteit te laag wordt.

Voordelen

  • Inzicht in de oppervlaktewaterkwaliteit.
  • Inlaat op Maat stimuleert en faciliteert het gezamenlijk meten en gebruiken van de watersysteeminformatie door agrariërs en waterschappen.
  • Naast zoutgehalte ook inzicht in nutriënten.
  • Hoogfrequente metingen van het waterschap komen samen in een centrale databank.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwantiteit
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Agrarisch gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 0-3 maanden