Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Gebrek aan waterbewustzijn onder gemeenten en inwoners

Innovatief
Print Email

Probleem

Waterbewustzijn

Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan het waterbeheer.

Daarnaast heeft water- en klimaatbewustzijn vaak geen prominente plek op de agenda van gemeenten. Er is verbetering mogelijk in het, op een water- en klimaatbewuste manier, inrichten van een leefomgeving.

Oplossing

De klimaatbestendige halte

De klimaatbestendige halte is een halte, voor openbaar vervoer, die aangepast wordt om hemelwater op te vangen en af te voeren. In de abri wordt visueel zichtbaar gemaakt hoe het regenwater stroomt langs beweegbare delen en hoe het vervolgens infiltreert in een plantenbak. Het visuele beeld zorgt ervoor dat mensen zich meer bewust worden van de mogelijkheden van regenwater in plaats van alleen de overlast die het kan veroorzaken. Daarnaast zorgt het initiatief ervoor dat water- en klimaatbewustzijn een plek krijgt op de agenda van gemeenten.

Voordelen

  • De klimaatbestendige halte draagt bij aan het bewustzijn van mensen dat water leuk en esthetisch aantrekkelijk kan zijn.
  • De klimaatbestendige halte draagt (symbolisch) bij aan het verminderen van hemelwateroverlast.

Vergezicht

Waterbewustzijn

Portefeuille

Organisatie

WBP-doel (HDD)

Integraal - Waterbewustzijn

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater
  5. Project periode 3-12 maanden
  6. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland